Người Việt Nam đang có xu hướng vay mượn tín dụng để tiêu xài nhiều hơn khả năng chi trả?

Người Việt Nam đang có xu hướng vay mượn tín dụng Người Việt Nam đang có xu hướng vay mượn tín dụng để chi tiêu nhiều hơn mức khả năng chi trả, nguyên nhân là từ đâu? Những công ty chứng khoán đưa ra những nhận định về việc rất quan tâm vào thu nhập…